Video – Thánh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GĐTT Giáo Phận Vinh.

Mời quý vị nhấn vào đường link sau để xem Video Clip về thánh lễ.

Thánh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GĐTT Giáo phận Vinh

Thánh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GĐTT GPV – Phần 2

Bình luận