Tôn chỉ – Mục đích

1. Tôn chỉ:

Gia đình Thánh Tâm là một hội đoàn Công giáo Tiến hành, thu nhận tất cả mọi người nam nữ từ già đến trẻ, thuộc gia đình Công giáo để hợp nhau cầu nguyện chung, chia sẻ Tin Mừng. Đặc biệt là thay phiên nhau làm tuần chín ngày sigmaessays.com đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

2. Mục đích:

– Tôn sùng, đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
– Thánh hoá bản thân, gia đình và cộng đoàn dân Chúa.
– Phục vụ tha nhân, thương yêu đồng loại.
– Luôn kết hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu để sống đức tin người Công giáo buy essay service nhằm làm thăng tiến gia đình và xã hội, dẹp bỏ thói hư tật xấu và các tệ nạn xã hội trong thời đại mà chúng ta đang sống.

Bình luận