Tĩnh tâm hàng năm Gia đình thánh Tâm cụm số 7

 

20/8/2014 tại giáo xứ Văn Hạnh

22 giáo xứ thuộc 4 giáo hạt :Văn hạnh, Cẩm xuyên, Nghĩa yên ,Ngàn sâu có 4800/6900 thành viên về tham dự.

IMG_4994IMG_4988IMG_4960IMG_4962IMG_4965IMG_4966IMG_4967IMG_4969IMG_4974IMG_4976IMG_4977IMG_4979IMG_4982IMG_4984IMG_4986IMG_4988IMG_4991IMG_4989IMG_4992IMG_5011IMG_5008IMG_5007IMG_5000IMG_5005IMG_5003IMG_4999IMG_4998IMG_4960

Ban điều hành GĐTT Giáo phận Vinh

Bình luận