Thứ Tư Bát Nhật PS: Chúa Giêsu cùng đi với họ

Suy niệm Lời Chúa
Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh
(Lc 24,13-35)

CHÚA GIÊSU CÙNG ĐI VỚI HỌ

Emmaus là một ngôi làng khá nổi tiếng trong Cựu ước. Nhưng vào khoảng năm thứ ba trước Chúa Kitô đã bị tướng Varê phóng hỏa đốt đi. Sang tới Tân ước, Emmaus không mấy nổi tiếng nữa. Emmaus cách Giêrusalem khoảng 29km. Hai môn đệ quê ở Emmaus lên Giêrusalem để dự lễ Vượt qua với Chúa và các môn đệ khác. Xong xuôi công việc họ trở về quê.

Lần trở về này có tính cách vĩnh biệt thất vọng, vì Chúa đã chết rồi còn hy vọng gì nữa đâu mà ở lại Giêrusalem. Cho nên họ lầm lũi ra đi bên nhau trong khoảng chiều đổ muộn. Họ đi về đâu như bỏ cuốc ư? Họ quên bẵng đi Phêrô đã từng đại diện cho họ thưa Chúa: “Lạy Thầy, chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nhưng mà chính lúc họ chán nản thất vọng, yếu đuối chạy trốn ấy thì Chúa đã đi tìm họ. Cũng như chính Ngài đã đi tìm Adong Evà, Cain, Lêvi, con chiên lạc và đứng ngoài cửa lòng mỗi người (Kh 3,20).

Trên đường Emmaus, hai môn đệ không rõ là ai bước đi bên mình. Chúa cũng đồng hành với họ. Nhưng mắt họ bị bưng che không nhìn ra Chúa Phục sinh (c.16), lòng họ bị ám ảnh bởi nỗi kinh hoàng Thập giá. Và rồi Chúa đã giải thích Kinh Thánh cho họ hiểu (c.27) và làm cho lòng họ bừng cháy lên niềm tin tưởng như đã chết, như cành đã lìa cây.

Ở đây chúng ta nhận ra một bài học là giá trị của Lời Chúa đã làm sống lại đức tin và sự can đảm của hai môn đệ Emmaus. Lời Chúa đã thay đổi được tấm lòng của hai người thất vọng, lấy lại niềm tin. Lời Chúa vẫn được gọi là khuôn vàng thước ngọc, là mẫu số chung, là đáp số cho những bài toán hóc búa. Lời Chúa là khiên mộc chở che (Tv 17), Lời Chúa là như sương mới… (Đnl 32,2), Lời Chúa là lương thực ban sự sống đời đời (Ga 6,68). Lời Chúa là đèn soi bước chân con (Tv 119). Lời Chúa sắc bén như gươm hai lưỡi (Dt 4,12). Lời Chúa tồn tại mãi mãi (Mt 24,35). Lời Chúa là lời cứu rỗi (Cv 13,26), lời sự sống (Ph 2,16), lời chắc chắn (1Tm 1,15). Nói tóm lại lời Chúa là lời sống và linh nghiệm.

Sống tức là chứa đựng một sức sống bên trong, nghĩa là có tác dụng thay đổi lòng người nên hoàn thiện làm cho con người can đảm sống giữa thử thách, thêm đức tin hy vọng và tình yêu. Lời Chúa linh nghiệm nghĩa là những gì Chúa phán đều thành sự thật và nếu chúng ta lấy lời Chúa phán áp dụng vào đời sống chúng ta, chúng ta sẽ thấy kết quả thực sự. Vậy nếu chúng ta không bao giờ tiếp xúc với lời Chúa, chúng ta sẽ không sống sự sống ấy, chúng ta không thể loan truyền hay chia sẻ sự sống ấy cho anh em mình được. Cũng như hai môn đệ Emmaus, liệu lòng họ có nóng lên nếu không có Lời Chúa, Chúa không bao giờ để họ ra về tay không.

Một bài học nữa cho chúng ta ở đây là các môn đệ Emmaus đã nhận ra được Thầy mình qua cử chỉ Chúa bẻ bánh (c.30-31). Dù việc bẻ bánh ở Emmaus chưa phải là Bí tích Thánh Thể (Theo Dupont, Grudmann…), và hai môn đệ đó không có mặt trong bữa tiệc ly làm sao họ biết cử chỉ của Chúa kia là bí tích Thánh Thể. Nhưng dù sao cử chỉ của Chúa ở Emmaus cũng là hình bóng, là dấu chỉ của bí tích Thánh Thể rồi. Lời Chúa quả quyết vẫn còn đó: “Ai ăn thịt Ta…” (Ga 6,54).

Nếu một đời chúng ta đã phục vụ Chúa, đã ăn của ăn của Chúa là Lời Chúa và Mình Chúa thì khi cảnh đời xế chiều, chắc chắn Chúa sẽ ở lại với ta và đưa ta vào bàn tiệc Nước Trời đã sắp sẵn cho ta.

Không có Chúa Giêsu, chiều rơi rất lẹ, bóng tối sẽ bao phủ kín. Có Lời Chúa là ánh sáng chúng ta đi đúng đường về tới Trời.

Bình luận