Thư mời Tham dự thánh lễ hành hương

Phu hieu GDTT Vinh

 

 

 

GIA ĐÌNH THÁNH TÂM
     GIÁO PHẬN VINH

 

                                                            THƯ MỜI
Tham dự Thánh lễ hành hương năm Thánh Lòng Thương Xót
 Gia đình Thánh Tâm các giáo xứ thuộc tỉnh Nghệ an
 
Kính gửi– Đức Cha Phaolô, chủ chăn giáo phận.
                – Đức Cha Phê rô.
                – Đức Cha Phaolô Maria.
                – Quý cha Tòa giám mục, quý cha Đại chủng viện, Tiền chủng viện.
                – Quý cha quản Hạt, quý cha quý cha Linh hướng gia đình Thánh Tâm
                  giáo phận, giáo cụm và giáo xứ .
                – Ban điều hành gia đình Thánh Tâm các cấp, các tông đồ và toàn thể các 
                  thành viên GĐTT  thuộc tỉnh Nghệ an.
                – Quý thầy, quý xơ,quý HĐMV, các ban ngành giáo xứ Xã Đoài và Trung
                  Hậu.
        Thực hiện lời kêu gọi của bề trên giáo phận về việc nâng cao đời sống tâm Linh của mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận nói chung, của các thành hội đoàn nói riêng .Trong đóGia Đình Thánh Tâm.
       Nay chúng con tổ chức ngày hành hương năm thánh và tĩnh tâm cho các thành viên Gia đình Thánh Tâm tại Nghệ an.
       Ngày hành hương bắt đầu từ 7giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 06 tháng 4 năm 2016(tức thứ 4 sau Chúa nhật Lòng Thương Xót), tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài.
       Chúng con trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý cha và quý vị đến tham dự.
       Sự hiện diện của quý Đức Cha,quý cha,quý thầy, quý xơ và quý vị là niềm vinh dự lớn lao và tăng thêm động lực cho chúng con trong hành trình Đức Tin, nhất là trong năm thánh này.           
      Chúng con rất mong được đón tiếp quý Đức Cha, quý cha, quý thầy,quý xơ và quý vị.
Chúng con xin hết lòng cảm ơn và đa tạ!      
                                                                       Xã Đoài, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

                                                                  Linh mục Đặc trách
                                                              Đã ký
                                                               Pet  Nguyễn Xuân Đình
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY LỄ
(06/04/2016)
 
TT
Thời gian
Nội dung
I
Buổi sáng
1
  7 giờ 45 –   8giờ 00
Tập trung
2
  8 giờ 00 –   8giờ 30
– Đọc kinh khai mạc
– Thông qua chương trình
– Tuyên bố lý do
– Giới thiệu thành phần về tham dự
3
  8 giờ 30 –   8 giờ 45
Cha đặc trách phát biểu chỉ đạo cuộc hành hương, tĩnh tâm
4
  8 giờ 45 –   9 giờ 00
Báo cáo đánh sinh hoạt Gia đình Thánh tâm giáo phận
5
  9 giờ 00 –   9 giờ 45
Giảng Tĩnh tâm
6
  9 giờ 45 – 10 giờ 00
Giải lao
7
10 giờ 00 – 10 giờ 45
Chầu Thánh Thể
8
11 giờ 00 – 11 giờ 30
Nghỉ, (Cơm trưa)
II
Buổi chiều
1
13 giờ 30
Hội tụ tại đền thánh Phê rô Hoàng Khanh (Trung Hậu )
2
13 giờ 45 – 14 giờ 00
Chầu Thánh Thể
3
14 giờ 00 – 15giờ 30
Cung nghinh kiệu Thánh Thể từ Trung Hậu về nhà thờ chính tòa
4
15 giờ 30
Thánh Lễ tạ ơn (Ca đoàn Giáo xứ Xã Đoài )
5
Nghi thức bế mạc (BĐH GĐTT giáo phận)

 

Bình luận