Thông báo về việc tổ chức thánh lễ tấn phong Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên

1372304526.nvThông báo về việc tổ chức thánh lễ tấn phong
Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
Thời gian: 07 giờ ngày 04.09.2013
Địa điểm: Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An

1372436745.nv1372436791.nv

Bình luận