Thông báo về việc thực hiện phương hướng của Gia đình Thánh Tâm Giáo phận Vinh năm 2013

GIA ĐÌNH THÁNH TÂM GIÁO PHẬN VINH
TB: SỐ 02/2013 – GĐTT
Về việc thực hiện phương hướng
của Gia đình Thánh Tâm Giáo phận Vinh năm 2013

1373009538.nv1373009739.nv1373009768.nv

Bình luận