Thông báo lễ giỗ 10 năm cha Phê rô Hoàng Bảo

 

GIA ĐÌNH THÁNH TÂM GIÁO PHẬN VINH

                 Số 03/2015 – TB.GĐTT

                           Phu hieu GDTT Vinh        Trung Hậu , ngày 05 tháng 11 năm 2015 

 

THÔNG BÁO

V/v Cử hành Thánh Lễ giỗ 10 năm cha cố Phê rô Hoàng Bảo

 

Kính gửi: Quý cha, quý thầy, quý sơ, quý thành viên Gia đình Thánh Tâm và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh,

Để tưởng nhớ và tri ân người cha khả kính,đã dày công nâng đỡ và dìu dắt cộng đoàn Gia đình Thánh tâm trong giai đoạn 2001-2005.Ban điều hành Gia đình Thánh tâm giáo phận Vinh tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho ngài tại giáo họ Trung Hậu xứ Xã Đoài (nơi ngài an nghỉ).

Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 19 giờ 30’, ngày 02 tháng 12 năm 2015 do Đức Cha Phaolô, Ma ria chủ tế.

Vậy, Ban điều hành Gia đình Thánh tâm giáo phận Vinh trân trọng thông báo và kính mời quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh,quý thành viên Gia đình Thánh Tâm và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, nhất là các thân nhân, ân nhân của ngài, về tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn.

Chương trình:

– 16h30’: Đón tiếp

– 17h00’: Cơm chiều

– 19h00’: Niệm hương

– 19h30’: Thánh Lễ

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê su, qua lời chuyển cầu của Mẹ Ma ria ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

 

BAN ĐIỀU HÀNH GĐTT GIÁO PHẬN VINH

Bình luận