Thánh lễ tuyên hứa gia nhập Gia đình Thánh Tâm tại giáo xứ Mỹ Yên

Hôm nay ngày 08 tháng 4 năm 2015 , sau 1 thời gian sống linh hạnh ,Các thành viên Gia đình Thánh Tâm giáo xứ Mỹ yên đã chính thức đặt tay lên sách thánh và tuyên hứa trước đại diện giáo hội trong ngày khai mạc tuần đền tạ.

 IMG_7086 IMG_7093 IMG_7096 IMG_7098 IMG_7099 IMG_7100 IMG_7101 IMG_7104 IMG_7105 IMG_7111 IMG_7112 IMG_7113 IMG_7114 IMG_7115 IMG_7116 IMG_7117 IMG_7118 IMG_7121 IMG_7122 IMG_7125 IMG_7127 IMG_7130 IMG_7131 IMG_7132

 

 

 

 

 

 

IMG_7092

IMG_7087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban điều hành giáo phận Vinh

Bình luận