Tag: Tháng Thánh Tâm

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Xin tình yêu vợ chồng nên giống tình yêu Thánh Tâm Chúa

VATICAN – Ngày 1-6, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói đây là ngày khởi đầu tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, và khuyến khích các cặp vợ chồng hãy làm cho tình yêu của họ trở thành chứng tá cho tình yêu của Chúa.

Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi này vào cuối cuộc tiếp kiến chung ngày thứ Tư, khi ngài chào đón thanh niên, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới.

Các cặp vợ chồng kết hôn trong vòng hai tháng qua được mời đến ghế ngồi đặc biệt ở cuộc tiếp kiến chung, và nhiều người tham dự trong bộ áo cưới của họ.

Đề cập đến ngày đầu tháng Sáu, tháng dành kính Thánh Tâm Chúa, Giám mục Roma khuyến khích: “Chúng ta nên năng dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm sâu xa này của tình yêu Chúa”.

Ngài mời thanh niên hãy đi vào “trường Thánh Tâm Chúa Kitô”, để “học cách nghiêm túc đảm nhận trách nhiệm đang chờ đợi các con”.

Đức Thánh Cha nói: “Hỡi anh chị em bệnh nhân, hãy tìm thấy nơi nguồn mạch vô biên này của lòng từ bi Chúa niềm can đảm, lòng kiên nhẫn thi hành thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh”.

Và ngài nói với các đôi tân hôn: “Anh chị em hãy trung thành với tình yêu Thiên Chúa và làm chứng tình yêu ấy qua tình yêu vợ chồng của anh chị em”. (Zenit 1-6-2011)

Nguyễn Trọng Đa

Nguồn: VietCatholic News

Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 6. 2. 1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết:

“Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và ÐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này.

Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện.

Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu về tội lỗi của ta.”