Tag: Tháng Sáu

Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 6. 2. 1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết:

“Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và ÐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này.

Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện.

Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu về tội lỗi của ta.”

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: “Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta”

Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Vì thế trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, các tiên tri đã dùng nhiều hình ảnh để miêu tả tình yêu của Thiên Chúa: hình ảnh của người cha hoặc người mẹ đối với con cái, hình ảnh người chồng đối với người vợ mình, hình ảnh người mục tử đối với đoàn chiên. Hình ảnh người mục tử được tiên tri Êdêkien dùng (bài đọc I) và sau này cũng được Chúa Giêsu dùng lại trong Phúc Âm.

Hoàn cảnh của dụ ngôn

Để hiểu bài Phúc Âm hôm nay một cách thấu đáo chúng ta không thể bỏ qua hai câu ngắn ngủi đầu chương 15 của thánh Luca: “Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Những người thu thuế và những người tội lỗi không được xem là những thành phần toàn vẹn của cộng đoàn tôn giáo và xã hội Israel. Những người Biệt phái cho mình là những người đạo đức, tuân giữ khắt khe lề luật của Thiên Chúa, nên tránh xa lớp người thấp hèn kia. Họ sợ bị hoen ố khi phải tiếp xúc với những người như thế.

Còn Chúa Giêsu thì làm ngược lại: Người vào nhà những người thu thuế và tội lỗi  trò chuyện với họ như những bạn hữu; Người để cho những người phụ nữ xấu nết động chạm đến Người, hôn chân Người. Hơn thế nữa, Người còn dùng bữa với họ. Theo quan niệm người Do Thái, cùng ăn cùng uống với nhau biểu lộ một giao ước trọn vẹn, một tình liên đới chặt chẽ. Vì thế những người Biệt phái trách móc Chúa Giêsu.

Để biện minh cho thái độ của mình, Chúa đã kể cho họ câu chuyện người mục tử đi tìm con chiên lạc. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng ta trái tim của Thiên Chúa, những tâm tình sâu xa của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Ý nghĩa của dụ ngôn

1. Trước hết chúng ta nhận thấy là dưới ánh sáng của dụ ngôn Người mục tử, các sấm ngôn của Êdêkien đã loan báo dự định của Thiên Chúa: “Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta và Ta sẽ chăm sóc chúng” (bài đọc I, Ed 34,11). Các mục tử của dân Do Thái là các vua, các tư tế. Họ đã không chu toàn sứ mạng của họ. Họ đã tỏ ra tham lam, hà khắc. Nên họ chỉ đem lại bất hạnh cho dân. Vì thế Thiên Chúa tuyên bố: “Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta”. Điều đó đã được thực hiện qua mầu nhiệm Nhập Thể. Khi Ngôi Lời làm người, đến sống giữa loài người, là chính Thiên Chúa, như một người mục tử, đến giữa đoàn chiên. Chính Thiên Chúa đích thân săn sóc đoàn chiên và đi tìm con chiên lạc.

2. Qua hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc, chúng ta nhận ra được đặc điểm trong tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta.

a) Tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước: Người đã yêu thương loài người chúng ta, khi chúng ta còn là hư không và nhất là khi chúng ta còn là thù địch với Người, còn sống xa Người:

* Khi chúng ta còn hư không, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và cả vũ trụ huy hoàng này;

* Khi chúng ta còn là thù địch với Người, nghĩa là khi chúng ta còn sống trong tội lỗi, thì Người đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết đẫm máu của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã viết trong thư Rôma: “Bằng chứng tỏ lòng Thiên Chúa thương ta, chính là khi ta hãy còn tội lỗi, mà Đức Kitô đã chết thay ta”. Trước khi tội nhân quay trở về, thì Thiên Chúa đã yêu thương họ rồi, và mặc khải tình yêu ấy qua cái chết trên thập giá của Đức Giêsu. Chính nhờ tình yêu ấy mà tội nhân có đủ sức mạnh để hoán cải và trở về;

b) Tình yêu của Thiên Chúa đặc biệt hướng về những người bé mọn thấp hèn: Lẽ dĩ nhiên, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, nhưng tình yêu ấy đặc biệt quan tâm đến những người đau khổ trong tâm hồn và trong thể xác. Những người thu thuế, những người tội lỗi đều là những người đau khổ trong tâm hồn, những người bị xã hội Do Thái khinh dễ và khai trừ. Khi con Thiên Chúa xuống trần gian, Người đón tiếp hết mọi người, nhưng đặc biệt Người quan tâm đến những người thấp hèn: các phụ nữ, các trẻ em, những người chăn chiên, chăn cừu, những người đau ốm, những người thu thuế, những người tội lỗi… Có lần Chúa Giêsu nói: “Chỉ có người bệnh mới cần đến thầy thuốc”. Và Chúa đến trần gian với tư cách là Thầy thuốc. Thầy thuốc của tâm hồn. Người còn nói: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất” (Lc 19,10).

“Những gì đã hư mất” là kiểu nói Do Thái để chỉ những người tội lỗi những người bị xã hội ruồng bỏ. Như ta đã thấy, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Dẫu con người tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa cũng đi tìm cho được. Tình yêu của Người có đủ quyền năng để thuyên chữa mọi tật nguyền của tâm hồn chúng ta.

c) Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu cá biệt duy nhất. Người không yêu chúng ta một cách chung chung, nhưng quan tâm đến từng người. Tiên tri Êdêkien đã nói về sự quan tâm của Thiên Chúa: “Chiên lạc, Ta sẽ tìm kiếm. Chiên tản mác, Ta sẽ lùa về. Chiên xây xát, Ta sẽ băng bó. Chiên bệnh hoạn, Ta sẽ bổ sức. Con nào béo mạnh, Ta sẽ giữ gìn.”

Dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể còn làm nổi bật tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người: Một con chiên bị thất lạc thôi, người mục tử để 99 con kia lại đó để đi tìm kiếm nó. Khi tìm được, người mục tử vác nó lên vai đưa về, rồi mời bạn hữu chia vui. Như vậy, mỗi một người chúng ta đều có một giá trị vô biên trước mặt Thiên Chúa.

Thái độ của chúng ta

Chỉ có Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô mới có một tình yêu cao cả như thế. Đứng trước tình yêu ấy của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta như thế nào?

1. Trước hết, chúng ta hãy đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, với tâm tình sung sướng và biết ơn. Chúng ta phải ý thức rằng chúng ta được cứu rỗi không phải vì chúng ta đã lập được công nghiệp gì, nhưng vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Người đã yêu thương chúng ta và đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Khi chúng ta còn là tội nhân, tình yêu của Thiên Chúa đã đi trước và tình yêu ấy thật là đại lượng. Vì thế không ai trong chúng ta được thất vọng. Dẫu chúng ta có tội lỗi đến đâu, có lạc xa Chúa đến đâu thì tình yêu của Thiên Chúa cũng có đủ sức để biến đổi trái tim chúng ta.

2. Sau nữa, chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu trong cách đối xử với anh chị em chúng ta. Người nói: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Cho dẫu anh em chúng ta có lầm lỗi đến đâu, chúng ta cũng không được thất vọng, nhưng hãy dùng tình thương mà đối xử với họ. Chỉ có tình thương mới đưa lại an vui cho mọi gia đình, mọi tâm hồn và có khả năng biến đổi thế giới.

—————————————

Linh mục Norbertô

Trái Tim Yêu Thương

Tháng Sáu hằng năm, phụng vụ dành riêng cho việc kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu.

Tháng Trái Tim, bầu khí thiêng liêng thổi hơi ấm đạo đức bao phủ các cộng đoàn giáo xứ. Một cuộc trao đổi giữa trái tim tín hữu với trái tim Chúa Giêsu, giữa các trái tim tín hữu với cuộc đời.

Tấm lòng người Công giáo Việt Nam đối với Thánh Tâm đúng là tâm tình đạo đức nhiệt thành như là cách đáp trả lòng thương xót đặc biệt của Chúa.

Trái tim là trung tâm điểm của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, nên nói tới tình yêu Thiên Chúa, chúng ta liên tưởng tới Trái Tim Chúa Giêsu.

Như trái tim

Trái tim là nguồn phát máu đi nuôi thân thể con người, khi nào trái tim ngừng đập, lúc ấy không còn sự sống nữa. Trái tim làm việc kinh khủng để cung cấp máu, không hề nghỉ một giây phút, từ lúc con người sinh ra cho đến lúc chết. Tính ra mỗi phút trái tim chuyển được 10 lít máu,mỗi giờ được 600 lít, một ngày được 14.000 lít, một năm được 5.110.000 lít. Và nếu ai sống được 60 tuổi thì trái tim đã làm việc để chuyển đi được 30.000.000 lít máu. Một ngày, tim đập được 100.000 lần, có một sức mạnh tổng cộng có thể nâng được một toa xe lửa nặng 45 tấn lên cao một mét. Quả tim có sức mạnh phi thường, không ai ngờ được.

Trái tim, một công trình tạo dựng siêu bền. Rất nhỏ được đặt trong lồng ngực, nhưng hoạt động cách không thể ngờ. Mỗi người với 24 giờ, trái tim bơm và lọc được 14.000 lít máu. Thật bất ngờ khi biết được con số. Điều bất ngờ không dừng ở đó, và tôi khám phá ra công việc bơm và lọc 14.000 lít máu của trái tim, cho tôi 24 giờ sống tinh tuyền nhất mặc dù rất nhiều bất toàn trong tôi. Tôi nhớ đến Lời Chúa nói qua tiên tri Edêkiel với toàn thể dân Do thái : “Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới. Bên trong các ngươi Ta sẽ ban xuống một thần khí mới”. Lời ấy như một Lời tái tạo con người cũ thành con người mới.

Như trái tim lọc những dòng máu dơ bẩn khi đi qua các ngõ ngách của cơ thể, để thay vào đó dòng máu tinh tuyền và mang sức sống nuôi dưỡng và làm phát triển toàn thân; Thiên Chúa đang từng giây phút thanh lọc tôi bằng Lời của Người qua dòng đời tôi đang sống. Lời đã sáng tạo và Lời hằng làm nên cái mới. Thiên Chúa đang làm nên những cái mới lưu chảy trong tim tôi. Từng phút giây, Người vẫn không ngừng đổ rót hồng ân Thánh Thần đổi mới cuộc sống trong tôi. Kìa cái cũ đang qua đi và cái mới đang thành sự.

Như công việc của trái tim, tôi không thấy cụ thể những điều trái tim đang làm việc, nhưng tôi biết trái tim vẫn không ngừng rung nhịp đập với trung bình 70 lần một phút trong tôi. Theo từng nhịp đập của trái tim ấy, Thiên Chúa đang hoạt động trong tôi, bởi vì tôi biết rằng Người đã dựng nên tôi, Người cho tôi sự sống và sự sống ấy không ngừng lưu chuyển, cho đến khi tôi được yên nghỉ trong Người. Nếu một ngày kia trái tim này ngừng đập và tôi sẽ trở thành người thiên cổ, nhưng trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa tôi đang an nghỉ. Hôm nay, lúc này, xin tạ ơn Chúa, trái tim tôi vẫn còn nhịp đập. Và như vậy là tôi đang sống, đang hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Khám phá ra điều này, tôi nhận thức rằng, mỗi ngày tôi có cả ngàn lý do để tạ ơn Chúa. Sự sống nào không phải là hồng ân Chúa ban tặng để tạ ơn Người luôn mãi?

Như chức năng lọc của trái tim, Thiên Chúa đang thanh luyện cuộc đời tôi bằng Thánh Thần của Người. Lọc những vị kỷ để còn vị tha. Lọc hiềm thù để còn yêu thương. Lọc những gì là ô uế để còn những gì tinh trong. Nếu trái tim không lọc rửa, dòng máu sẽ trở thành dòng sông đem đến chết chóc. Nếu Thánh Thần không được ban xuống trong tôi, như trái tim không còn lọc tẩy, cuộc sống tôi sẽ chết dần chết mòn trong ô uế và tội lỗi. Thánh Thần đang đổi mới cuội đời tôi.

Như chức năng của máu là nuôi dưỡng những phần nhỏ nhất của cơ thể, Thiên Chúa đang tháp nhập toàn bộ cuộc sống này của tôi vào lòng yêu thương của Người bằng cách thẩm thấu. Nếu dòng máu bơm đi từ tim không tới được phần cơ thể nào, cơ thể ấy sẽ chết, và sớm cần được cắt rời khỏi thân thể. Thiên Chúa sống trong tôi và đó là điều tôi cảm nghiệm trong dòng máu lưu chuyển châu thân này, nên tôi biết trong thân thể mỏng giòn yếu đuối này, tôi cần được tham dự vào sự sống của Người.

Như thế, từng phút giây, tôi được mời gọi:

Hãy yêu như đang sống
Hãy sống như đang yêu
Yêu để sự sống tồn tại
Sống để tình yêu có mặt
.

Tình yêu làm hỗn mang trở nên mầu nhiệm sự sống. Và cũng chính tình yêu ấy làm cho sự sống trường tồn bất diệt khi vượt qua sự chết. Thiên Chúa đã bước vào trần thế bằng thân thể, bằng hình hài, và mang trái tim bằng thịt. Cuộc sống trở nên kỳ diệu khi Thiên Chúa biểu lộ bằng trái tim của nhân loại. Thiên Chúa, Người yêu thương tôi bằng trái tim con người và bằng trái tim của Thiên Chúa. Sự chết không thể chôn kín được tình yêu, bởi sức mạnh của tình yêu là làm cho sống.

Một trái tim bằng thịt, không phải là bằng kim khí hoạt động như chiếc động cơ do con người chế tạo. Bằng thịt nên trái tim dễ bị tổn thương, và trái tim được đặt vào lồng ngực được những hàng rào xương sườn che chắn. Thiên Chúa biết tôi mỏng giòn và là bình sành dễ vỡ nên người yêu thương tôi, bao bọc tôi bằng ân sủng của Người. Tình yêu của Thiên Chúa khiến tôi không ngừng tự hỏi : “Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm”. Người yêu thương tôi nhưng sao Người lại đặt trái tim của Người bên ngoài lồng ngực của Người” ? “Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả”. Người có trái tim ở bên ngoài, bên trong lại không có tim, ám chỉ người chỉ lo và yêu thương người khác mà không lo cho chính mình. Đó chính là đặc tính của Trái Tim Chúa.

Xin ơn thánh hóa các linh mục

Nhân dịp mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và kết thúc Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ tham dự buổi canh thức vào chiều tối thứ năm, ngày 10.6, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Vào chính ngày lễ trọng, thứ sáu 11.6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại khu vực tiền đường của vương cung thánh đường thánh Phêrô cùng với hàng ngàn linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới.

Buổi canh thức tối hôm thứ Năm diễn ra vào lúc 20 giờ 30 và kết thúc bằng việc đặt Mình Thánh chầu và ban phép lành trọng thể. Thứ Sáu,11.6, thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ trưa. (zenit.org)

Trong tâm tình biết ơn, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu gìn giữ, chúc lành và thánh hóa các Linh mục.

Xin cho Thánh Thể luôn là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Linh mục.

Thánh Phêrô thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6,68-69). Lời Chúa Giêsu là “sự sống đời đời” bởi vì đó là Lời loan truyền và thực hiện ân huệ Mình và Máu Thánh của Ngài để mang lại sự sống cho thế gian. Chính Linh mục có bổn phận loan truyền Lời Chúa để cùng với cộng đoàn đi vào trong sự hiệp thông mật thiết nhất với Chúa Sống Lại.

Chúa Giêsu đã thiết lập một tương quan đồng bản tính thật sự giữa Thánh Thể và vị chủ tế. Ngài đã đặt trong tay các tông đồ và những người kế vị chính Mình và Máu của Ngài, nghĩa là cả Con Người của Ngài trở nên toàn hảo nhờ Tình Yêu tự hiến trên thập giá và trong bí tích Thánh Thể (x.Dt 5,9). Để Linh mục có quyền bính thiêng liêng là làm cho Mầu Nhiệm Mình và Máu Thánh hiện diện qua việc tưởng niệm, Chúa Giêsu đã dành cho Linh mục một ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần bằng bí tích Truyền Chức Thánh.

Để trở thành người tôi trung của Đức Kitô và của cộng đoàn trong việc chủ sự bí tích Thánh Thể, Linh mục được mời gọi hoán cải liên tục theo chương trình mà Đức Giám Mục đã trao ban trong ngày thụ phong linh mục, khi ngài đặt vào đôi tay Linh mục bánh và rượu để được thánh hóa: “Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con cử hành và rập đời sống con theo khuôn mẫu thánh giá Chúa”.

Việc cử hành thánh lễ là thừa tác vụ quan trọng nhất mà Linh mục cống hiến cho cộng đoàn tín hữu (x Presbyterorum ordinis, 5). Bởi vậy, đó là thời gian quý báu nhất của ngày sống Linh mục, cách riêng vào Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng của năm phụng vụ.

Ngoại trừ những trường hợp không thể được, trong mọi hoàn cảnh, Linh mục phải cố gắng trung thành với việc cử hành thánh lễ hằng ngày (x. Giáo Luật số 276; Bênêđictô XVI, Sacramentum caritatis, 80), bởi vì trong thánh lễ “chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội” (Presbyterorum ordinis, 5).

Điều quan trọng phải làm là Linh mục luôn dành thời gian để chuẩn bị cá nhân cho việc cử hành và cầu nguyện cám ơn sau thánh lễ.

Cầu nguyện trước mặt Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể là kéo dài sự hiệp thông cách thiêng liêng với Ngài khi cử hành và là sự chuẩn bị tốt nhất cho việc cử hành. Ngay cả việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa cũng tìm thấy khung cảnh thuận lợi nhất trước sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu.

Mừng kính Trái Tim Chúa Giêsu, xin cho các linh mục được “tựa đầu vào ngực Chúa”, say mê Thánh Thể Chúa để Linh mục có con tim nhạy cảm, tấm lòng yêu thương như Chúa, nhờ đó “Dân Chúa trông thấy các Linh Mục hạnh phúc, thánh thiện và tươi vui trong công tác tông đồ”.( Trích thư gửi các Linh Mục toàn thế giới nhân Năm Linh Mục, Đức Hồng Y Claudio Hummes, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ).

—————————————
Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Tháng Sáu: Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Chân dung Thiên Chúa Tình yêu được mạc khải cách trọn hảo qua Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá với Trái Tim bị đâm thâu là đỉnh cao của Lời tình yêu được tỏ bày.

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13 ). Chính vì thế mà hằng năm cứ mỗi lần Tháng Sáu lại về thì Kitô hữu chúng ta tôn sùng một cách đặc biệt tình yêu của Thiên Chúa qua Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu. Qua ba bài đọc Thánh Kinh lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C, Hội Thánh như muốn giới thiệu với chúng ta chân dung Thiên Chúa Tình yêu qua hình ảnh người mục tử nhân lành ( Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 ). Xin được chia sẻ đôi tâm tình.

1. Vị mục tử nhân lành với trái tim nhân hậu và công minh: Chương 34 sách Tiên Tri Edêkien khởi đầu bằng những lời của Chúa hạch tội các mục tử gian ác. Họ chỉ biết lo cho bản thân mình mà không chăm lo đến các con chiên đau yếu, bệnh tật, lạc đàn…Họ thống trị đàn chiên một cách tàn bạo và hà khắc. Vì thế Giavê Thiên Chúa sẽ đòi lại chiên từ tay các mục tử gian ác ấy. Và chính Thiên Chúa sẽ chăm sóc đàn chiên. (x. Ed 34,1-10 ).

Chúa Giêsu đã tự nhận mình là mục tử nhân lành. Người đã làm trọn lời tiên báo về hình ảnh vị mục tử nhân lành trong sách Êdêkien. Người biết chiên của Người. Người luôn đi trước đàn chiên để bảo vệ chúng khỏi sói dữ và để dẫn chúng đến đồng cỏ xanh tươi, đến dòng suối trong lành. Người cho chiên nghỉ ngơi trong an bình. Con nào bị mất, Người cất công đi tìm; con nào bị thương, Người tìm cách băng bó; con nào bệnh tật, Người chữa cho lành. Người sẽ quy tụ các chiên về cùng một đàn (x Êd 34, 13-16; Ga 10,1-18 ). Cuộc đời công khai rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu là lời minh chứng sống động và khả tín rằng Người chính là vị mục tử nhân lành.

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho kẻ bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Lời Tiên Tri Isaia đã ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Và mọi người bấy giờ đều tán thành hiện thực ấy ( x. Lc 4,14-22 ).

Chúa Giêsu không chỉ là vị mục tử nhân lành, Người còn là vị mục tử công minh. Tiên tri Êdêkien đã làm chúng ta chưng hửng khi nói rằng người mục tử sẽ triệt hạ ( détruire- destroy ) các con chiên béo mập ( Êd.34, 16 ). Một hành vi hình như tương phản với thực tế trong chăn nuôi. Trong một bầy đàn các vật nuôi, người nuôi thường nâng niu, vuốt ve những con béo mập, xinh tốt. Thế mà Thánh Kinh lại nói Người mục tử sẽ triệt hạ các con béo mập, láng mỡ. Quả thật, chúng ta không thể chối cãi hiện thực này : trong một đàn vật nuôi, những con béo mập thường là những con giành phần ăn của các con khác. Chúng được béo mập là bởi sự bất công mà chúng có được bằng việc sử dụng sức mạnh hay mánh khóe. Đến đây ta mới nhận ra sự công minh của vị mục tử. Vì Người “sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng’ ( Êd. 34,16 ).

Quả vây, đến thế gian, Chúa Giêsu đã biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Người triệt hạ những kẻ quyền thế, và nâng cao những người phận nhỏ ( x.Lc 1,51-52 ). Không quanh co, không khiếp sợ, Chúa Giêsu đã thẳng thừng vạch rõ những lầm lỗi của những người đứng đầu trong dân thời bấy giờ. Điệp khúc “khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ; khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái…” chính là những lời từ miệng Đấng chăn chiên lành.

2. Vị Mục tử nhân hậu với trái tim có chỗ cho từng người, cho mọi người. Thiên Chúa khong muốn bất cứ ai phải hư mất. Người sẵn sàng bỏ 99 con chiên trên núi để tìm cho được một con chiên lạc đàn. Trong tình yêu hình như không có chỗ cho “số lượng” mà chỉ có “chất lượng”. Đã yêu là không cần cân đo đong đếm.

Tình yêu đích thực không màng đến hiệu quả trước mắt. Vẫn cứ đi tìm dù chỉ một con chiên đang đi lạc. Chắc gì tìm được và có thể xôi hỏng bỏng tay. Vì một con chiên mà như quên 99 con còn lại. Quả là sự “điên dại” của tình yêu. Biết đâu lại phải rước họa vào chính bản thân. Điều này đã thành hiện thực. Người mục tử nhân hậu đã phải chịu đâm thâu cạnh sườn. Máu cùng nước đã chảy ra. Thánh Tông đồ dân ngoại đã cảm nghiệm sự thật này. Ít có ai chết cho người công chính thế mà “ Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi : đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” ( Rm 5,8 ).

Trong trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu mỗi người đều có một chỗ mà không ai có thể thay thế. Chúa yêu thương mọi người, và Người yêu thương từng người trong chúng ta cách đặc thù. Không một ai là đồ bỏ đi. Vì thế, ta không được phép thất vọng về bản thân mình và cũng không được quyền thất vọng về bất cứ một ai. Với Thiên Chúa, mọi sự đều là có thể.

Chiêm ngắm tình yêu bao la của Thiên Chúa qua Trái Tim của vị Mục Tử nhân lành, ước gì niềm tin dẫn chúng ta đến niềm hy vọng. Và sự hy vọng sẽ giúp ta sống an bình. Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta không được phép sống an bình cách ích kỷ. Xin Chúa đỏ thần khí mới vào lòng chúng ta, biến đổi trái tim bằng đá của ta thành trái tim thịt mềm ( x.Êd 36, 26 ), để ta biết chung nhịp đập với Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu trong tình yêu thương. Đó là một trái tim của người mục tử biết sống vì đàn chiên, vì từng con chiên trong đàn lẫn ngoài đàn. Đó là một trái tim của người mục tử đầy tình nhân hậu và sự công minh, vừa biết chăm sóc các chiên bệnh tật, cô thế yếu thân, vừa biết sửa trị các chiên láng mỡ, béo phì vì được hưởng lợi do bởi sự bất công.

Để sống được điều này, chắc chắn trái tim ta dẫu không bị rách nát thì cũng rỉ máu. Quy luật muôn đời của tình yêu. Xin Thánh Tâm Chúa đốt nóng lửa tình yêu trong lòng chúng con.

————————————–

Lm. Nguyễn Văn Nghĩa