Sách: 30 ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

GIA ĐÌNH ĐỀN TẠ
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
(30 ngày)

Download

“Trái Tim Chúa đã thiết tha gọi mời nhân loại qua Thánh nữ Margarita Maria Alacốc sứ giả của tình yêu Thánh Tâm. Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc làm thường xuyên cúa đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, vì sự ích lợi trong sinh hoạt đa dạng cho các Xứ Đoàn, chúng tôi xin mạn phép được trích dẫn một số bài của các tác giả đã cống hiến trên Website Công giáo, để dùng với mục đích đền tạ tôn vinh tình yêu Thiên Chúa”.
(Trích “Lời Ngỏ” của Ban Tuyên Huấn GĐPTTT VN TGP Sài Gòn)

Bình luận