Thư viện tài liệu

Điều Lệ - Nội Quy GĐTT Giáo phận Vinh « Tài liệu Gia Đình Thánh Tâm « Downloads

AttributeValue
VersionDOC
Date postedApril 28, 2011
Downloaded1249 times
CategoriesTài liệu Gia Đình Thánh Tâm
TagsĐiều lệ, nội quy, gia Đình thánh tâm, giáo phận vinh

Description

Điều Lệ – Nội Quy
của Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Vinh
Đã thông qua Đại hội Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận ngày 28 tháng 2 năm 2008.
Đã được Linh mục Đặc trách GĐTTGP phê chuẩn và ban hành.

Ukraine

Bình luận