Nhạc: Ngợi ca, tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa


“Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu như Nguồn Mạch Thương Xót chúng con. Con xin tín thác nơi Ngài! Con xin tín thác nơi Ngài!

Tình của Chúa ngọt ngào hơn mật ong. Tình Thương Chúa cao vời hơn Thái Sơn…” (Nguồn mạch thương xót, Nguyên Kha).

“Lòng Thương Xót Chúa đã cho con đi vào kết hiệp. Bao yêu thương hôm nay Chúa sống trong con. Lòng dạt dào một niềm cảm mến vô biên. Vì sao con hững hờ, tình yêu không bến bờ…” (Lòng Thương Xót Chúa 1, Nguyễn Chánh).

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/01Longthuongxotchua1.mp3″ text=”01. Lòng Thương Xót Chúa (1)” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/01Longthuongxotchua1.mp3″]

Nhạc: Nguyễn Chánh – Trình bày: Ngọc Mai & Anh Vũ

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/02Trongtraitimchua.mp3″ text=”02. Trong Trái Tim Chúa” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/02Trongtraitimchua.mp3″]

Nhạc: Phanxicô – Trình bày: Lm Nguyễn Sang

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/03Traitimchuagiesu.mp3″ text=”03. Trái Tim Chúa Giêsu” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/03Traitimchuagiesu.mp3″]

Nhạc: Cao Huy Hoàng – Trình bày: Ngọc Quế

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/04Laythanhtamchua.mp3″ text=”04. Lạy Thánh Tâm Chúa” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/04Laythanhtamchua.mp3″]

Nhạc: Lm Từ Duyên – Trình bày: Lm Nguyễn Sang

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/05Longthuongxotchua2.mp3″ text=”05. Lòng Thương Xót Chúa (2)” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/05Longthuongxotchua2.mp3″]

Nhạc: Huyền Linh – Trình bày: Lm Nguyễn Sang

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/06Thanhtamchuagiesu.mp3″ text=”06. Thánh Tâm Chúa Giêsu” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/06Thanhtamchuagiesu.mp3″]

Nhạc: Lm Hoài Đức – Trình bày: Hoàng Oanh

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/07Longthuongxotchua3.mp3″ text=”07. Lòng Thương Xót Chúa (3)” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/07Longthuongxotchua3.mp3″]

Nhạc: Nguyễn Chánh – Trình bày: Hồng Phúc

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/08Daylongchua.mp3″ text=”08. Đây Lòng Chúa” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/08Daylongchua.mp3″]

Nhạc: Nguyễn Bang Hanh – Trình bày: Lm Nguyễn Sang

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/09Longthuongxotchua4.mp3″ text=”09. Lòng Thương Xót Chúa (4)” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/09Longthuongxotchua4.mp3″]

Nhạc: Nguyễn Chánh – Trình bày: Hợp ca Thanh An

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/10Traitimnhanhau.mp3″ text=”10. Trái Tim Nhân Hậu” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/10Traitimnhanhau.mp3″]

Nhạc: Thanh Thiên Giang – Trình bày: Lm Nguyễn Sang

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/11Longthuongxotchua5.mp3″ text=”11. Lòng Thương Xót Chúa (5)” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/11Longthuongxotchua5.mp3″]

Nhạc: Nguyễn Chánh – Trình bày: Hợp ca Thanh An

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/12Tinthacvaochua.mp3″ text=”12. Tín Thác Vào Chúa” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/12Tinthacvaochua.mp3″]

Nhạc: Lê Đức Hùng – Trình bày: Lm Nguyễn Sang

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/13Thienchuagiaulongthuongxot_lmanduc.mp3″ text=”13. Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/13Thienchuagiaulongthuongxot_lmanduc.mp3″]

Nhạc: Lm Ân Đức – Trình bày: Ngọc Mai

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/14Nguonmachthuongxot_nguyenkha_topcathanhan.mp3″ text=”14. Nguồn Mạch Thương Xót” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/14Nguonmachthuongxot_nguyenkha_topcathanhan.mp3″]

Nhạc: Nguyên Kha – Trình bày: Hợp ca Thanh An

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/15Chuoilongthuongxot_cn_tuyetmaily.mp3″ text=”15. Chuỗi Lòng Thương Xót” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/15Chuoilongthuongxot_cn_tuyetmaily.mp3″]

Nhạc: Chí Nhân – Trình bày: Tuyết Mai Ly

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/16Daiduongthuongxot_nguyenkha_ngocque.mp3″ text=”16. Đại Dương Thương Xót” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/16Daiduongthuongxot_nguyenkha_ngocque.mp3″]

Nhạc: Nguyên Kha – Trình bày: Ngọc Quế

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/17Tonvinhlongthuongxotchua_caohuyhoang_hopcathanhan.mp3″ text=”17. Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/17Tonvinhlongthuongxotchua_caohuyhoang_hopcathanhan.mp3″]

Nhạc: Cao Huy Hoàng – Trình bày: Hợp ca Thanh An

[wpaudio url=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/18Hatchuoiltxchua64k_md.mp3″ text=”18. Hát Chuỗi Lòng Thương Xót” dl=”http://www.archive.org/download/LongThuongXotChua/18Hatchuoiltxchua64k_md.mp3″]

Hải Ân

———————((+))———————–

Bình luận