Lễ gia nhập Gia Đình Thánh Tâm tại giáo xứ Nghi Lộc

Chiều ngày 08/3/2012, tại thánh đường giáo xứ Nghi Lộc đã diễn ra thánh lễ gia nhập Gia Đình Thánh Tâm (GĐTT), Thánh lễ do Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ sự và nhận lời tuyên hứa của 463 thành viên GĐTT thuộc giáo xứ Nghi Lộc và các giáo xứ trong hạt Đông Tháp.

ồng dâng thánh lễ có cha Phêrô Nguyễn Xuân Chính – quản hạt Bảo Nham, đặc trách GĐTT Giáo phận Vinh, cha Phêrô Trần Đình Lai – Đặc trách GĐTT giáo cụm, cha quản xứ Giuse Nguyễn Đăng Điền cùng quý cha trong hạt và quý cha quê hương. Thánh lễ có sự hiện diện của Ban điều hành GĐTT Giáo phận, Ban điều hành GĐTT giáo cụm, quý vị đại diện GĐTT các giáo xứ: Đông Tháp, Phi Lộc, Kẻ Dừa, Phú Xuân, Vạn Phần, Phúc Lộc, Đăng Cao, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

GĐTT Giáo xứ Nghi Lộc được thành lập vào ngày 26/04/2011. Sau thời gian tìm hiểu và thực thi những điều lệ, nội quy của GĐTT Giáo phận, đây là lần đầu tiên GĐTT giáo xứ tổ chức thánh lễ gia nhập với con số ban đầu là 160 thành viên. Cùng tuyên hứa và gia nhập GĐTT với giáo xứ Nghi Lộc, còn có các tân thành viên GĐTT đến từ các xứ bạn trong hạt:
GĐTT Giáo xứ Phi Lộc: 178 thành viên.
GĐTT Giáo xứ Đông Tháp 43 thành viên.
GĐTT Giáo xứ Kẻ Dừa: 37 thành viên.
GĐTT Giáo xứ Phú Xuân: 20 thành viên.
GĐTT Giáo xứ Vạn Phần: 12 thành viên.
GĐTT Giáo xứ Phúc Lộc: 9 thành viên.
GĐTT Giáo xứ Đăng Cao: 4 thành viên.

Ban điều hành GĐTT Giáo xứ Nghi Lộc:
1) Ông Fx. Cao Hồng Tuyên – Trưởng ban
2) Ông Fx. Dương Công Thành – Phó ban
3) Ông Fx. Nguyễn Văn Thuận – Thư ký
4) Bà Maria Trần Thị Diệu – Thủ quỹ.
5) Bà Anna Đinh Thị Vương – Ban viên.BBT Gx Nghi Lộc

Bình luận