Giáo xứ Nghi Lộc nơi hội tụ của các Thành viên Gia đình Thánh tâm cụm số 1 trong những ngày cuối cùng năm phụng vụ

IMG_5395

Gia đình Thánh Tâm Cụm số 1, sau khi tách 2 giáo hạt Thuận Nghĩa và Phủ Quỳ, còn lai 15 giáo xứ của hạt Đông tháp và Kẻ dừa với gần 3 ngàn 500 thành viên

 

 

IMG_5366IMG_5367IMG_5368IMG_5370IMG_5371IMG_5372IMG_5374IMG_5377IMG_5378IMG_5379IMG_5380IMG_5383IMG_5385IMG_5386IMG_5390IMG_5391IMG_5394IMG_5389

IMG_5390IMG_5395IMG_5396IMG_5397IMG_5399IMG_5402IMG_5405IMG_5407IMG_5410IMG_5412IMG_5413IMG_5414IMG_5415IMG_5416IMG_5417IMG_5418IMG_5419IMG_5426IMG_5428BĐH GIA ĐÌNH THÁNH TÂM

 

 

Bình luận