Gia đình Thánh Tâm giáo phận Vinh mời tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập

 

 

                                                               Gia đình Thánh Tâm Gp. Vinh

 

Bình luận