Gia đình Thánh Tâm Giáo phận Vinh khu vực tỉnh Quảng Bình Tĩnh tâm và Hành hương năm thánh Lòng Thương Xótt

Hôm này ngày 12 tháng 4 năm 2016 . Thực hiện lời mời gọi của bề trên giáo phận. 3600 Thành viên tại khu vực tỉnh Quảng Bình đã hành hương về giáo xứ Hướng Phương, trung tâm hành hương phía nam giáo phận Vinh. Về tham dự và chia sẻ với các thành viên ,ngoài sự hiện diện của cha đặc trách Pet Nguyễn Xuân Đình, cha An tôn Hoàng Minh Tâm còn có cha quản hạt Hướng Phương, cha quản hạt Nguồn Son và quý cha thuộc các giáo hạt tại Quảng bình. Đặc biệt hơn là sự hiện diện của Đức cha Phao lô Ma ria trong Thánh lễ tạ ơn và gia nhập cho các Thành viên mới.

IMG_7133 IMG_7134 IMG_7135 IMG_7138 IMG_7140 IMG_7142 IMG_7143 IMG_7148 IMG_7149 IMG_7150 IMG_7153  IMG_7159 IMG_7161 IMG_7162 IMG_7166 IMG_7168 IMG_7172 IMG_7173 IMG_7174 IMG_7175 IMG_7176 IMG_7178 IMG_7179 IMG_7180 IMG_7181 IMG_7184 IMG_7185 IMG_7188 IMG_7193 IMG_7194 IMG_7196 IMG_7198 IMG_7199 IMG_7200 IMG_7206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĐH GĐTT giáo phận

Bình luận