Gia đình Thánh Tâm Cụm số 3 Tĩnh tâm thường niên năm 2014

Sau nhiều lần gặp nhiều trở ngại, đến hôm nay nhờ sự quan tâm lo lắng của cha Quản xứ sở

Bình luận