Tin Tôn sùng – Đền tạ TT

Người đầu tiên có công truyền bá Lòng Chúa Thương Xót

Người đầu tiên có công truyền bá Lòng Chúa Thương Xót

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ TheDivineMercy.org) Đó chính là linh mục Micae Sopocko (Ba Lan). Ngài là một linh mục nhiệt thành, sống tâm linh, hạnh phúc với sứ vụ mục tử (pastoral duties). […]
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 6. 2. 1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập […]
Chúa Giêsu, Vua Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu, Vua Lòng Thương Xót

Tác giả Lourdes R. Policarpio Bí mật Fatima thứ ba, được trao cho nữ tu Lucia, mạc khải một thiên thần cầm lưỡi gươm lửa (flaming sword) chỉ vào nhân loại. Thiên thần “dọa” sẽ […]
Sách Tháng Thánh Tâm

Sách Tháng Thánh Tâm

Thánh Thể và Thánh Tâm

Thánh Thể và Thánh Tâm

Lm. Vũ Xuân Hạnh I. DIỄN TIẾN CỦA LỊCH SỬ LÒNG TÔN SÙNG THÁNH TÂM TRONG GIÁO HỘI THẾ KỶ 17 Có thể coi lịch sử lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, biểu tượng […]
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

+GM Gioan B. Bùi Tuần Tôn sùng Thánh Tâm là một việc thờ phượng rất phổ biến trong Hội Thánh Việt Nam. Tượng ảnh Thánh Tâm được kính thờ đặc biệt tại các nhà thờ […]
Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong một cuộc phỏng vấn, Mẹ Têrêsa Calculta đã phát biểu như sau: "Trong 20 năm phục vụ người nghèo, càng lúc tôi càng ý thức rằng: Cô đơn là căn bệnh khủng khiếp nhất của con người. Ngày nay, người ta đã tìm ra được thuốc chữa bệnh phong cùi. Bệnh nào cũng có thể có thuốc để chữa. Nhưng nếu người ta không biết chìa bàn tay ra để phục vụ và không có được một quả tim biết yêu thương thì con người sẽ không bao giờ chữa lành được căn bệnh khủng khiếp này."
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Hãy canh tân lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Hãy canh tân lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu

Mỗi người chúng ta đều cần một cái “tâm” của cuộc sống, một nguồn mạch của sự thật và sự thiện để kín múc trong chuỗi những hoàn cảnh trắc trở của cuộc đời và những nhọc nhằn của cuộc sống. Mỗi người chúng ta, khi dừng lại trong thinh lặng, cần cảm thấy không những nhịp đập của con tìm, nhưng mà sâu hơn nữa, cảm thấy nhịp đâp của sự hiện diện có thể tin tưởng được, có thể cảm nhận được nhờ cảm quan của đức tin tuy rất thực hữu: đó là sự hiện diện của Chúa Kitô, tâm của thế giới.
Tháng Sáu: Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tháng Sáu: Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Chân dung Thiên Chúa Tình yêu được mạc khải cách trọn hảo qua Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá với Trái Tim bị đâm thâu là đỉnh cao của Lời tình yêu được tỏ bày.