Tin Sống Lời Chúa

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

SỐNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi (Ga 3,16-18) Tình yêu của con người Tình Cha yêu con, tình Mẹ yêu con… thiêng liêng và cao quí […]
Bình an do Lòng Chúa Thương Xót

Bình an do Lòng Chúa Thương Xót

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 2 Phục Sinh A 2011 Bình an thật là bình an do lòng Thương Xót của Thiên Chúa, qua “Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết và sống lại, Người đã […]
Trái tim người Thầy, trái tim học trò

Trái tim người Thầy, trái tim học trò

Mừng kính Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta không quên cầu nguyện cách riêng cho các mục tử của mình và cho cả đoàn chiên được Chúa trao phó cho các ngài. Vì nhiều lúc, cả đoàn chiên lẫn chủ chiên cũng đang “đi đi mô”, bất an vì ngờ vực, hững hờ vì thiếu lòng mến, trốn chạy vì nhát đảm.
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: “Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta”

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: “Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta”

Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Vì thế trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, các tiên tri đã dùng nhiều hình ảnh để miêu tả tình yêu của Thiên Chúa: hình ảnh của người cha hoặc người mẹ đối với con cái, hình ảnh người chồng đối với người vợ mình, hình ảnh người mục tử đối với đoàn chiên. Hình ảnh người mục tử được tiên tri Êdêkien dùng (bài đọc I) và sau này cũng được Chúa Giêsu dùng lại trong Phúc Âm.
Trái Tim Yêu Thương

Trái Tim Yêu Thương

Trái tim là trung tâm điểm của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, nên nói tới tình yêu Thiên Chúa, chúng ta liên tưởng tới Trái Tim Chúa Giêsu.
Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: Chính Chúa Đó

Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh: Chính Chúa Đó

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh (Ga 21,1-14) CHÍNH CHÚA ĐÓ Phép lạ hôm nay được thánh Gioan kể lại và cũng là phép lạ cuối cùng của Chúa Giêsu nơi […]
Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Bình an cho các con!

Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Bình an cho các con!

Thứ Tư Bát Nhật PS: Chúa Giêsu cùng đi với họ

Thứ Tư Bát Nhật PS: Chúa Giêsu cùng đi với họ

Trên đường Emmaus, hai môn đệ không rõ là ai bước đi bên mình. Chúa cũng đồng hành với họ. Nhưng mắt họ bị bưng che không nhìn ra Chúa Phục sinh (c.16), lòng họ bị ám ảnh bởi nỗi kinh hoàng Thập giá.
Thứ Ba Bát Nhật PS: Tôi đã trông thấy Chúa

Thứ Ba Bát Nhật PS: Tôi đã trông thấy Chúa

Hôm nay phần Kinh Thánh trình bày việc Chúa sống lại bằng sự kiện: Chúa hiện ra với chị Maria Madalêna. Đó là ngày thứ ba sau vụ xử án đóng đinh Chúa. Các phụ nữ đã từng có mặt bên thập giá (Mc 15,47 Gio 19,25) rủ nhau đi đến mồ theo thói quen để xức thuốc thơm (Mc 16,1).
Thứ Hai Bát Nhật PS: Hãy đi báo tin cho anh em ta

Thứ Hai Bát Nhật PS: Hãy đi báo tin cho anh em ta

Trong tuần Phục sinh, Giáo Hội mời chúng ta đọc lại những bản Kinh Thánh tường thuật việc Chúa sống lại. Bản Kinh Thánh hôm nay trình bày việc Chúa hiện ra với một số các bà, trong số đó có Maria Mađalêna và một bà khác.