Tin Nhìn ra thế giới

ĐC Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói: ”Cần có một sự thay đổi triệt để vì vận mệnh của đất nước”

ĐC Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói: ”Cần có một sự thay đổi triệt để vì vận mệnh của đất nước”

GP VINH (AsiaNews) – Là những giám mục, và là người Việt Nam, thì “sứ vụ của chúng tôi” là đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Sự phát triển phải thông qua […]
Bi hài nơi khuôn mặt con người trước cái chết

Bi hài nơi khuôn mặt con người trước cái chết

Tiếng đàn Cello của bộ phim “Departures” đưa người xem vào tâm trạng lâng lâng, da diết của phận người khi đối diện với cái chết. Dầu vậy, theo tôi cái da diết của tiếng […]