Tin Thông báo

THÔNG BÁO V/v Đại hội và tĩnh tâm các Tông đồ GĐTT giáo phận Vinh năm 2013

THÔNG BÁO V/v Đại hội và tĩnh tâm các Tông đồ GĐTT giáo phận Vinh năm 2013

    GĐTT GIÁO PHẬN VINH                                           Phú Linh, ngày 18 tháng 02 năm 2013  THÔNG BÁO V/v Đại hội và tĩnh tâm các Tông đồ GĐTT giáo phận Vinh năm 2013 Kính gửi: Quý cha […]
THÔNG BÁO KHÓA HỌC CHO TÁC VIÊN TIN MỪNG

THÔNG BÁO KHÓA HỌC CHO TÁC VIÊN TIN MỪNG

GIÁO PHẬN VINH TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An Số 02/13 TB.TGM                                              Xã Đoài, 10/01/2013   THÔNG BÁO KHÓA HỌC CHO TÁC VIÊN TIN MỪNG   Kính gửi: […]