Tin Đời sống xã hội

Bi hài nơi khuôn mặt con người trước cái chết

Bi hài nơi khuôn mặt con người trước cái chết

Tiếng đàn Cello của bộ phim “Departures” đưa người xem vào tâm trạng lâng lâng, da diết của phận người khi đối diện với cái chết. Dầu vậy, theo tôi cái da diết của tiếng […]