Bản đồ thế giới về Gia đình Thánh Tâm

Hiện nay, trên thế giới đã có 45 quốc gia có phong trào sinh hoạt của Gia đình Thánh Tâm .

 

                                                                                                 Nguồn từ GĐTT Quốc tế

Bình luận