Ban Điều Hành Khóa I (2002-2008)

Đại hội Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Vinh diễn ra từ ngày 9-10 tháng 4 năm 2002 tại Giáo xứ Tân Lộc (Tx. Cửa Lò) với sự tham gia của 132 tông đồ đại diện cho 1.848 thành viên thời điểm đó đã bầu ra Ban Điều Hành Khóa I gồm 6 vị:

1- Ông Giuse Phan Trọng Tín (họ Bùi Chu – Xã Đoài): Trưởng ban (*).

2- Ông Phaolô Nguyễn Công Toàn (họ Đồng Nhân – Trang Nứa): Phó ban

3- Thầy Giuse Nguyễn Bá Lợi (xứ Gia Hoà): Thư ký

4- Ông Phêrô Nguyễn Văn Cung (họ Trung Hậu – Xã Đoài): Uỷ viên tổ chức đối ngoại.

5- Ông Antôn Hoàng Văn Triều (họ Làng Tùng – Bùi Ngọa): Uỷ viên phụng vụ – văn hoá.

6- Bà Maria Trần Thị Lành (xứ Tân Lộc): Thủ Quỹ

——————————————

(*) Ngày 10-12-2004, ông Phêrô Võ Sĩ Dương (họ Ngọc Thành – Xã Đoài) được bổ nhiệm làm Trưởng ban thay thế ông Giuse Phan Trọng Tín xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Bình luận