IMG_7196

Gia đình Thánh Tâm Giáo phận Vinh k...

Hôm này ngày 12 tháng 4 năm 2016 . Thực hiện lời mời gọi của bề trên giáo phận. 3600 Thành viên tại khu vực tỉnh Quảng Bình đã hành hương về giáo xứ H...

IMG_7118

Thánh lễ tuyên hứa gia nhập Gia đìn...

Hôm nay ngày 08 tháng 4 năm 2015 , sau 1 thời gian sống linh hạnh ,Các thành viên Gia đình Thánh Tâm giáo xứ Mỹ yên đã chính thức đặt tay lên sách thá...

Thư mời Tham dự thánh lễ hành hương...

    GIA ĐÌNH THÁNH TÂM      GIÁO PHẬN VINH                                                              THƯ MỜI...

GĐTT GP Vinh

IMG_7196

Gia đình Thánh Tâm Giáo phận Vinh khu vực tỉnh Quảng Bình Tĩnh tâm và Hành hương năm thánh Lòng Thương Xótt

Hôm này ngày 12 tháng 4 năm 2016 . Thực hiện lời mời gọi của bề trên giáo phận. 3600 Thành viên tại khu vực tỉnh Quảng Bình đã hành hương về...

GĐTT VN & Quốc tế

My Custom The Help Essays For University Safe

5 Secret Benefits Of Higher EducationWhile I'm on the subject of having an only bathroom and pinchin...

Linh đạo

IMG_6568

Thánh lễ Gia nhập Gia đình Thánh Tâm tại Giáo xứ Bình Thuận

...

  • Thánh Tâm – Lòng Thương Xót của Chúa...

    Trái tim của Ngài luôn rộng mở để đón nhận mọi người. Cùng b...

  • Thánh Tâm Chúa Giêsu và người Công giáo

    KATHRYN JEAN LOPEZ Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu có thể chỉ là ...

  • Lộ trình Sám hối

      Đây là lời khuyên tâm linh của một vị thánh Tiến sĩ ...

Tôn sùng - Đền tạ TT

Phu hieu GDTT Vinh

Bệnh viện đa khoa Giêsu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIÊ SUĐịa chỉ: Số 1 Đường lên Trời, Phường Ánh Sáng, Quận Hạnh Phúc, Thành phố Tình Yêu, Nước Hằng Sống. Email ThienDa...

Sống Lời Chúa

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

SỐNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi (Ga 3,16-18)Tình yêu của con người Tình Cha yêu con, tình Mẹ y...