IMG_7196

Gia đình Thánh tâm giáo phận Vinh ,...

Hôm này ngày 12 tháng 4 năm 2016 . Thực hiện lời mời gọi của bề trên giáo phận. 3600 Thành viên tại khu vực tỉnh Quảng Bình đã hành hương về giáo xứ H...

IMG_7118

Thánh lễ tuyên hứa gia nhập Gia đìn...

Hôm nay ngày 08 tháng 4 năm 2015 , sau 1 thời gian sống linh hạnh ,Các thành viên Gia đình Thánh Tâm giáo xứ Mỹ yên đã chính thức đặt tay lên sách thá...

Thư mời Tham dự thánh lễ hành hương...

      GIA ĐÌNH THÁNH TÂM      GIÁO PHẬN VINH                                                               THƯ MỜI...

GĐTT GP Vinh

IMG_7196

Gia đình Thánh tâm giáo phận Vinh ,khu vực tỉnh Quảng Bình Tĩnh tâm và Hành hương năm thánh Lòng Thương Xótt

Hôm này ngày 12 tháng 4 năm 2016 . Thực hiện lời mời gọi của bề trên giáo phận. 3600 Thành viên tại khu vực tỉnh Quảng Bình đã hành hương về...

GĐTT VN & Quốc tế

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu “Chỉ có Tình Yêu mới đáp đền Tình Yêu” – Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu....

  • Kinh nguyện Gia đình Thánh Tâm

                                           Ngày 9 tháng 12...

  • Video – Thánh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GĐ...

    Mời quý vị nhấn vào đường link sau để xem Video Clip về thán...

  • Thông báo mời họp

    GIA ĐÌNH THÁNH TÂM GIÁO PHẬN VINH SỐ...

Linh đạo

IMG_6568

Thánh lễ Gia nhập Gia đình Thánh Tâm tại Giáo xứ Bình Thuận

...

Tôn sùng - Đền tạ TT

Phu hieu GDTT Vinh

Bệnh viện đa khoa Giêsu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIÊ SU Địa chỉ: Số 1 Đường lên Trời, Phường Ánh Sáng, Quận Hạnh Phúc, Thành phố Tình Yêu, Nước Hằng Sống. Email ThienDa...

Sống Lời Chúa

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

SỐNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi (Ga 3,16-18) Tình yêu của con người Tình Cha yêu con, tình Mẹ y...